Historik

1905 grundade Arthur Ekström företaget Ekströms  Maskinaffär.

1905 grundade Arthur Ekström företaget Ekströms under namnet Ekströms Maskinaffär. Arthur var en industrialist och ingenjör skolad på Chalmers i Göteborg. I början på seklet koncentrerade sig Ekströms på leveranser av maskiner och utrustning till den snabbt växande pappers- och cellulosa industrin.

På 20-talet expanderade produktsortimentet till att även inkludera energisektorn.

1949 uppfann ingenjörer på Ekströms kulsotningssystemet vilket fortfarande är en av de mest effektiva reningsmetoderna för rökgasvärmeväxlare.

Från 60-talet och framåt utvecklades företaget mot en mer koncentration på värmetekniska system. Som en logisk konsekvens av detta bytte företaget namn till Ekströms Värmetekniska AB vid en företagsrekonstruktion 1968.

Tillsammans med de nya ägarna AB Maskinarbeten förbättrades värmeväxlar-produkterna under 80-talet med de Stålkammade enkel- och dubbelrören.

Under 90-talet gjorde Ekströms flera betydande leveranser till Kinesiska kolkraftverk.

2008 startade Ekströms samarbete med A&J Fabtech för tillverkning av Ekonomisers och andra tryckkärl till den engelska marknaden. Flera leveranser gjordes till engelska kolkraftverk som kompletterats med katalysatorer och konverterats för biobränsle. 

Idag levereras framförallt Ekonomisers till biobränsle-eldade kraftverk samt rökgaskylare för energiåtervinning i sodapannor och andra industrier.