Gjutna kompoundrör

Gjutna kompoundrör

Gjutna kompoundrör från Ekströms Värmetekniska AB ger en mycket lång livslängd även i tuffa miljöer med tex svavel i rökgaserna. Med den åttkantiga formen på flänsen uppnås en ökad värmeyta med optimal effekt och den rombiska formen ger ett lågt tryckfall i gasflödet och förhindrar stoftbeläggningar på rörets baksida. Den inre ståltuben i röret garanterar ett fullvärdigt PED-klassat utförande.