Konstruktion

Ekströms Värmetekniska AB utför värmetekniska beräkningar och tillhandahåller konstruktionsberäkningar och tryckkärlsritningar för de värmeväxlare som levereras.

Oavsett om det gäller en Rökgaskylare för spillvärme från en mindre industri eller en Ekonomiser för en större kraftpanna ser vi till att anpassa värmeväxlaren efter behovet. Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi konstruktionen och optimerar värmeytan för att passa den aktuella applikationen. 

Till hjälp har våra erfarna ingenjörer 3D-modellprogram, hållfasthetsprogram och egenutvecklade beräkningsprogram för värmeöverföring.

Alla tryckkärl är CE-märkta och inspekteras enligt gällande Europeiska tryckkärlsbestämmelser PED 2014/68/EU. Vi följer standarder som EN12952 eller EN13445 samt eventuella kundkrav.

Ekströms kulsotningssystem konstrueras för att passa med övriga system så bra som möjligt, oavsett om det handlar om en nybyggd panna eller en befintlig anläggning. En tät och bra kontakt med våra kunders konstruktörer är en förutsättning. Våra leveranser av Kulsotningssystem inkluderar förutom utförlig dokumentation även montagekontroll och uppstart för att säkerställa driften.