Spiralkamrör

Svetsade Spiralkamrör med solid eller segmenterad fena

Spiralkamrör från Ekströms Värmetekniska AB är högfrekvenssvetsade längs hela kontaktytan mellan röret och kammen vilket säkerställer en mycket god värmeöverföring.

Spiralkamrörets användningsområde är stort och är det bästa alternativet i värmeväxlare med rena gaser, så som luftförvärmare eller ekonomisers för olje- eller naturgaseldade pannor.

Tubdimension, kamdelning och kamdimension finns i ett brett spann. Alla på marknaden svetsbara tub- och fenmaterial kan utnyttjas. Tack vare Spiralkamrörets variationsmöjlighet i material är det lämpligt i de flesta förekommande temperaturområden och gaskombinationer.

Spiralkamröret går även att få med segmenterade kammar som dessutom är något vridna. Detta ger en ökad turbulens på gasen och en effektivare värmeyta.

Teknisk info.