Kvalitet

Allt konstruktionsarbete på Ekströms och tillverkning hos vår verkstad Maskinarbeten sker enligt ISO 9001:2015.

Verkstaden har även ett mijölednings-system som uppfyller ISO 14001:2015. Svetsprocesser, både manuella och maskinella, är kvalitetssäkrade enligt ISO 3834-2:2005.

Fenade rör och rörkrökar kontrolleras noga och protokollförs för att säkerställa att kraven i gällande tryckkärlsbestämmelser uppfylls. I våra leveranser ingår alltid materialcertifikat och produktions-protokoll. Även inspektionscertifikat från tredjepart tex. Lloyds register eller GL-DNV kan tillhandahållas.