Fenade rör

Ekströms Värmetekniska AB har ett stort urval av fenade eller kammade rör, s.k. kamflänsrör. Från  högfrekvenssvetsade Spiralkamrör med eller utan segmenterade flänsar till Stålkammade rör i enkel eller dubbelutförande.

All produktion av kammade rör sker i Sverige och uppfyller kraven I Europeiska standarden DIN EN ISO 3834-2. På kundernas begäran ombesörjer vi tredjeparts inspektion från tex Lloyds Register eller DNV-GL.

Vi har även gjutjärnsrör s.k. kompoundrör för tuffare miljöer. Kompoudrören består av en inre tryckkärlstub och yttre kamfläns-sektioner i gjutjärn.   

Ekströms kan också leverera returkrökar och andra tubböjar. Vi har ett stort antal dimensioner och bockningsradier i vårt sortiment och kompletterar med nya dimensioner efter behov.

Ekströms kamflänsrör används i Ekonomiser, Rökgaskylare, Gasåtervärmare och Luftförvärmare mm.