Ekströms Värmetekniska AB

Högkvalitetsprodukter över stora delar av världen

Ekströms Värmetekniska AB

Ekströms Värmetekniska AB är idag en av de världsledande när det gäller design och leverans av Rökgaskylare, Ekonomisers, Luftförvärmare och Kulsotningsanläggningar samt ytförstorade värmeväxlarrör, s.k. fenade rör, för industri, kraftvärme- och fartygspannor. Tillsammans med tillverkaren AB Maskinarbeten levererar Ekströms högkvalitetsprodukter över stora delar av världen.

Värmeväxlare

Kompletta rökgasvärmeväxlare, luftförvärmare och ekonomisers med optimal värmeyta och minimal konstruktionsvolym för de flest typer av bränslen.

Kulsotning

Ekströms unika kulsotningsmetod ger möjlighet till det optimala utbytet av värmeväxlaren. I mer än femtio år har vi levererat över 1000 kulsotningsanläggningar.

Fenade rör

Stort urval av fenade/kammade rör, från gjutjärnsrör, högfrekvenssvetsade spiralkamrör med eller utan segmenterade flänsar till stålkammade rör i enkel- eller dubbelutförande.