Kulsotning

Den unika kulsotningsmetoden från Ekströms Värmetekniska AB ger möjlighet till det optimala värmeutbytet av värmeväxlaren.

Ekströms levererar kompletta Kulsotningsystem för såväl nya anläggningar som till ombyggnad av äldre system. Vi tillhandahåller även Reservdelar och Renskulor av olika typer.