Fenade rör

Ekströms Värmetekniska AB levererar ett stort urval av fenade eller kammade rör, s.k. kamflänsrör. Från Gjutjärnsrör, högfrekvenssvetsade Spiralkamrör med eller utan segmenterade flänsar till Stålkammade rör i enkel eller dubbelutförande

Ekströms kamflänsrör används i Ekonomiser, Rökgaskylare, Gasåtervärmare och Luftförvärmare mm.

All produktion av fenade rör sker i Sverige och uppfyller kraven I Europeiska standarden DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2). På kundernas begäran ombesörjer vi tredjeparts inspektion från tex Lloyds Register, DNV, Nippon Kaiji Kyokai, Bureau Veritas, ABS etc.

Ekströms kan också leverera returkrökar och andra tubböjar. Vi har ett stort antal dimensioner och bockningsradier i vårt sortiment och kompletterar med nya dimensioner efter behov.