Kulsotning

Den unika kulsotningsmetoden från Ekströms Värmetekniska AB ger möjlighet till det optimala utbytet av värmeväxlaren.

I mer än femtio år har vi levererat över 1000 kulsotningsanläggningar. Det gör att vi kan ge dig tillgång till kunskaps- och erfarenhetsbank som är anpassad till praktiskt taget all dina krav och önskemål. Genom åren har vi utvecklat metoden med ny teknik och nya material.

Tack vare att kulorna tar bort beläggningarna från värmeytorna får du också en optimal värmeväxling. Metoden är torr och höjer inte rökgasernas daggpunkt. Den har även mycket låga driftskostnader.

I våra leveranser av Kulsotningssystem ingår förutom utförlig dokumentation även montagekontroll och driftsättning för att säkerställa driften.

Vår sotningsmetod är effektiv på många sätt.