Stålkamrör

Svetsade enkel- eller dubbelkamrör

Stålkammade rör med rektangulära kammar från Ekströms Värmetekniska AB är det naturliga valet för ekonomisers i fastbränsleeldade pannor, så som biobränsle, pellets eller kol och även för oljeeldade pannor. Dessa kamrör passar även bra i rökgaskylare för industrier tex gjuterier eller sodapannor.

Ett stort urval av kamdelningar för alla olika gastyper och stoftinnehåll. Raka arrangemang av tuber och kammarna gör ytorna lätta att underhålla och rengöra. Ekströms erbjuder ett brett sortiment av dimensioner och utvecklar efterhand nya när behov finns.

Double finned tube Dubbelkamrör
Single finned tube Enkelkamrör