Produkter

Ekströms Värmetekniska AB är idag en av de världsledande när det gäller design och leverans av Ekonomisers, Rökgaskylare, Luftförvärmare och Kulsotningsanläggningar samt ytförstorade värmeväxlarrör för industri, kraftvärme- och fartygspannor.