Kvalitet

Allt konstruktionsarbete på Ekströms och tillverkning hos vår verkstad Maskinarbeten sker enligt ISO 9001:2015. Verkstaden är även certifierad enligt ISO 14001:2015 samt ISO 3834-2:2005.

Produktionen av fenade rör uppfyller kraven I Europeiska standarden EN 729-2. Fenade rör och krökar kontrolleras noga och levereras med materialcertifikat och produktionsprotokoll om det krävs. Även inspektionscertifikat från tredjepart tex. Lloyds register, DNV, Nippon Kaiji Kyokai, Bureau Veritas, ABS, etc. kan tillhandahållas.