Företagets historik

1905 grundade Arthur Ekström företaget Ekströms under namnet Ekströms Maskinaffär. Arthur var en industrialist och ingenjör skolad på Chalmers i Göteborg. I början på seklet koncentrerade sig Ekströms på leveranser av maskiner och utrustning till den snabbt växande pappers- och cellulosa industrin.

På 20-talet expanderade produktsortimentet till att även inkludera energisektorn.

1949 uppfann ingenjörer på Ekströms kulsotningssystemet vilket fortfarande är en av de mest effektiva reningsmetoderna för rökgasvärmeväxlare.

Från 60-talet och framåt utvecklades företaget mot en mer koncentration på värmetekniska system. Som en logisk konsekvens av detta bytte företaget namn till Ekströms Värmetekniska AB vid en företagsrekonstruktion 1968.

Värmeväxlarprodukterna förbättrades under 80-talet med de Stålkammade enkel- och dubbelrören.

Under 90-talet gjorde Ekströms flera betydande leveranser till Kinesiska kolkraftverk.

Under de senaste åren har koncentrationen legat på Europeiska marknaden och framförallt England och naturligtvis hemmamarknaden i Skandinavien.